Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Rita Hajzeraj-Beqaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 07.09.1982 në Dubravë - Istog
  • E martuar

  Arsimimi

  • Master e diplomacisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, Prishtinë 2007 – 2009.
  • PIPS – Program akademik në Strasburg, Francë 2010

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Kryetare e Forumit të Gruas, mësimdhënëse, deputete.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze

  Adresa

  • Deçan

  Telefoni

  • 045 617 503