Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Valbona Dibra

Valbona Dibra

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 25.10.1977 në Skenderaj
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik, në Universitetin e Prishtinës
  • Kontabiliste e certifikuar, Shoqata e Kontabilistëve të Certifikuar dhe
  • Auditorëve të Kosovës (SCAAK)

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Zyrtare e certifikimit - Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit (2002-2003) Udhëheqëse e Buxhetit - Zyra e Auditorit Gjeneral të Kosovës (2003-2004) Auditore - Zyra e Auditorit Gjeneral të Kosovës (2004-2007) Zyrtare e financave - Agjensioni Kosovar i Privatizimit (2007-2011)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 377 658