Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Ukë Rugova

Ukë Rugova

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • KKR

  Partia

  • Koalicioni për Kosovë të Re (KKR)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 03.06.1980 në Prishtinë
  • I pamartuar

  Arsimimi

  • Gjimnazi “Xhevdet Doda”, Prishtinë
  • Fakulteti Ekonomik- Universiteti i Prishtinës
  • Administrim Biznesi-Pepperdine University, Los Angeles, SHBA

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Menaxhim biznesi privat që nga viti 2009

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze, gjuhë gjermane dhe gjuhë italiane

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 126 018