Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Boban Todoroviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PG

  Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 26.07.1981 në Prishtinë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Apsolvent i shkollës administrative

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • NVO “CSD” si coordinator me projektet e ndryshme, Komuna Graqanic drejtor i Shërbimeve të përgjithshme të bujqësisë dhe pylltarisë

  Adresa

  • Graqanica

  Telefoni

  • 049 776 566