Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Vjollca Krasniqi

Vjollca Krasniqi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 01.07.1970 në Prishtinë
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Filologjik – Gjuhë dhe letërsi shqipe

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1993 – 2001 – Arsimtare, 2001 – 2004 – Drejtoreshë e shkollës fillore “Ganimete Tërbeshi”, 2004 – 2007 – Drejtoreshë për Rini dhe Sport - KK Prishtinë, 2008 – 2011 – Zyrtare për Kulturë – Pallati i Rinisë dhe Sporteve

  Adresa

  • Llukar

  Telefoni

  • 044 505 431