Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Nijazi Idrizi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • AAK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 09.06.1959 në Zhegër
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Bujqësisë – Prishtinë
  • Magjistër i menaxhmentit - Fakulteti Ekonomik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Drejtor në kompaninë “Agrokomplex” Këshilltar komunal në Gjilan Drejtor marketingu në gazetën “Infopress” Këshilltar i parë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze, gjuhë gjermane, gjuhë serbe dhe gjuhë kroate

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 244 184