Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Nait Hasani

Nait Hasani

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Arsimimi

  • Fakulteti filologjik
  • Master-shkenca politike
  • Specializim marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci
  • Specializimi lidership për menagjimin e krizave

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 5 vjet deputet në Kuvendin e Kosovës

  Adresa

  • Prizren

  Telefoni

  • 044 255 554