Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Myzejene Selmani

Myzejene Selmani

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • KKR

  Partia

  • Koalicioni për Kosovë të Re (KKR)

  Arsimimi

  • Fakulteti elektroteknik, drejtimi-energjetikë-sistemet elektro-energjetike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Inxhiniere në projektim, Inxhiniere në menaxhimin e projekteve

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbo-kroate, angleze (në të folur dhe të shkruar)
  • Gjermane (në të folur)

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 134 935