Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Fikrim Damka

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 16.10.1972 në Prizren
  • I martuar

  Arsimimi

  • Ekonomist i diplomuar në Universitetin e Stambollit - Turqi

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 2000 – 2008 – Profesor në shkollën e mesme ekonomike 2005 – 2011 - Anëtar në Komisionin Qendror për regjistrimin e popullsisë 2008 – 2009 – Këshilltar politik i ministrit të MMPH-së 2009 – 2011 – Zv/ministër në MBPZHR

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Boshnjake, angleze, shqipe

  Adresa

  • Prizren

  Telefoni

  • 044 113 130