Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Jeton Svirca

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • KKR

  Partia

  • Koalicioni për Kosovë të Re (KKR)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 06.12.1984 në Prishtinë
  • I pamartuar

  Arsimimi

  • Shkolla e mesme e1ektroteknike “Gjin Gazulli”, Prishtinë
  • Universiteti mbretëror “Iliria” - Fakulteti i Menaxhmentit dhe Informatikës

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Nënkryetar i PD-së për çështje rinore (2009) Udhëheqës i administratës së PD-së (2005-2010) Nënkryetar i Vizionit Rinor (2006-2009) Udhëheqës i zyrës për informim në PD (2008) Udhëheqës i Vizionit Rinor në PD (2009) Udhëheqës i Komisionit për Kulturë, Rini, dhe Sport (2010) Ka kryer punë profesionale, si : audio montazha, video-efekte dhe montazha, dizajne grafike, ueb dizajne, etj. I certifikuar për lidership të ri nga (NDI) I trajnuar për fushata zgjedhore nga NDI Ngritja e fondeve, udhëheqja efektive, edërtimi i ekipeve dhe komunikim me Media- i certifikuar nga Menagement and Development Association (MDA)

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 450 763