Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Amir Ahmeti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PG

  Partia

  • Partia e Drejtësisë (PD)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 14.03.1974 në Prishtinë
  • I martuar. Ka dy fëmijë

  Arsimimi

  • Medreseja e mesme “Alaudin”, Prishtinë, 1992
  • Magjistër i shkencave juridike, Universiteti i Prishtinës (2007)
  • Superiror: Jurisprudenca Islame, Universiteti i Jordanit, Amman,- Jordani (2000)

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Zv.ministër i MAP-it – 2011

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze, gjuhë arabe, gjuhë turke dhe gjuhë serbe, kroate e boshnjake

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 110 220