Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Skender Hyseni

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 17.02.1955 në Dobratin
  • I martuar

  Arsimimi

  • gjuhë e letërsi anglo-amerikane,
  • gjuhësi e përgjithshme,
  • sisteme politike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ministër i Punëve të Jashtme, Ministër i Kulturës, Këshilltar kryesor i Presidentit të Kosovës, Deputet i Kuvendit të Kosovës, Zëdhënës i Ekipit të Unitetit, Anëtar i Komisionit Kushtetues

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze (rrjedhshëm),
  • Gjuhë serbe (rrjedhshëm),
  • Gjuhë frënge , gjuhë italiane (pasive

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 550 000