Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Saša Milosavljeviæ

Saša Milosavljeviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • SLS

  Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 04.05.1973
  • I martuar, 4 fëmijë

  Arsimimi

  • Ekonomist I diplomuar

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • OSCE-sigurimi, Raiffajzen bank-arkatar kryesor, Komuna Štrpce-Drejtor për GKI (Gjeodezi, Katastar dhe pronësi)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht

  Adresa

  • Shterpce

  Telefoni

  • 045 297 944