Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Haki Demolli

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 17.02.1963 në Prishtinë
  • I martuar, ka tre fëmijë

  Arsimimi

  • Doktor i shkencave penalo-juridike (phd)

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ministër i Drejtësisë (31.3. 2010-18.10.2010) Drejtor i Qendrës Juridike të Kosovës (2003-2010) Instruktor ligjor- Shkolla e Policisë (1999-2003) Asistent, ligjërues, profesor në Fakultetin Juridik në Prishtinë, që nga viti 1987

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë serbe dhe gjuhë angleze
  • Gjuhë gjermane (elementare)

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 182 513