Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Behar Selimi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 20.04.1968 në Skenderaj
  • I martuar

  Arsimimi

  • Magjistër i shkencave juridiko-administrative (Prishtinë),
  • Ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe sigurisë, Gjermani dhe SHBA – Kolegji për marrëdhënie ndërkombëtare dhe shkenca të sigurisë,
  • Shkolla për oficer, Shtabi i NATO-s – Oberamereao, Gjermani

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Oficer policie Profesor i shkencave juridike Drejtues policie me gradë gjenerali Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • gjuhë angleze

  Adresa

  • Prizren

  Telefoni

  • 045 998 877