Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Lirije Kajtazi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 20.03.1970 në Malishevë, Gjilan
  • E martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore- Dega e Biologjisë
  • E certifikuar për çështje gjinore

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Këshilli Komunal për Kulturë, Gjilan (1996-1999) Drejtor në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport, KK Gjilan (2001-2003) Këshilltare e KK Gjilan, zëvendëskryetare e KK Gjilan (2003-2007) Zëvendësministre në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Qeverinë e Kosovës (2008-2010)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë serbe dhe gjuhë angleze (pjesërisht)

  Adresa

  • Shillovë, Gjilan

  Telefoni

  • 044 506 108