Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Petar Miletiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • SLS

Partia

 • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

Të dhëna personale

 • I lindur më 27.09.1975
 • i martuar

Arsimimi

 • Jurist
 • Shkolla e lartë për trener futbolli

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Gazetar 2002-2007,RadioKontakt Plus, Danas, B92, RFI, Keshilltar i lartë në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim (2008), Deputet në Kuvendin e Kosovës (2010)

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Anglisht

Adresa

 • Mitrovicë

Telefoni

 • 044 520 032