Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Jelena Bontiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • SLS

  Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 16.07.1982 në Shkup
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Juriste

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Gazetare në TV Herca, Referente dhe administratore në Gjykaten Komunale për kundervajtje në Shterpcë

  Adresa

  • Brezovicë

  Telefoni

  • 045 297 937