Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Vesna Mikiæ

Vesna Mikiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PG

  Partia

  • JSL (JSL)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 26.02.1970
  • E martuar

  Arsimimi

  • Shkolla e mesme: mjekësia
  • Fakulteti Filozofik – psikologjia , psikologe e dipl.

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Agjente ( regjistrimi i automjeteve) Këshilltare për punësim në tregun punë në Kamenicë, Shefe e sektorit për mbrojtjen shëndetësore dhe sociale në Komunën e Ranillugut

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • anglisht dhe rusisht

  Adresa

  • Ropotova e Madhe

  Telefoni

  • 045 450 596