Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Hamza Balje

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

      Grupi parlamentar

    • SLS

    Partia

    • Partia Boshnjake e Aksionit Demokratik e Kosovës (BSDAK)

    Të dhëna personale

    • I lindur më 13.09.1970 në Restelica-Dragash
    • I martuar, 3 femijë

    Arsimimi

    • Fakulteti ekonomik

    Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

    • biznis privat (tregti) Prodhimtaria e produkteve ushqimore

    Gjuhë tjetër përveç amtares

    • Bulgare dhe Angleze

    Adresa

    • Prizren

    Telefoni

    • 044 113 426