Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Naser Osmani

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 04.05.1962 në Magure
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Nënkryetar i Këshillit Qendror për Financim të Kosovës( KQFK), 1993-2000
   Deputet (1998, 2004-2007, 2007-2010, 2011-)
   Anëtarë i Kryesisë së LDK-së
   Kryetar i Degës së LDK-së për Lipjan

  Adresa

  • Magure

  Telefoni

  • 044 501 777