Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Abdyl Ymeri

Abdyl Ymeri

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 18.11.1965 në Skenderaj
  • I martuar, 2 fëmijë

  Arsimimi

  • Fakulteti i Xehetarisë-Metalurgjisë, Drejtimi i Teknologjisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Nga viti 1994-1998, profesor në Shkollën e mesme teknike "Anton Çeta"
  • Qershor 1999-Nëntor 1999 zyrtar për informimi në Kuvendin Komunal
  • Nëntor 1999-Janar 2001 inxhinier në KEK
  • Janar 2001-2007, drejtor për planifikim dhe zhvillimi në KK Skenderaj
  • Mars 2008 Gusht 2008, shef i kabinetit, këshilltar i kryetarit të Komunës
  • Nga Shtatori 2008, nënkryetar i Komunës

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbo-kroatisht, Anglisht