Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Radmila Vujović

Radmila Vujović

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 13.07.1952 në Prishtinë
  • E martuar

  Arsimimi

  • Shkolla e lartë pedagogjike, certifikata e IOM-it ,,Vetëdija psiko-sociale në punën me minoritete,, 2005-certifikata e IOM-it-OSCE-së ,,Trafficing in Human Beings, certifikata e IOM-it,,Drama eherapy-Acommunity basen approach,, certifikata-CARE International Kosovo (ndihmëse psikosociale)

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Pedagoge e artit figurativ në shkollë-Prishtinë, udhëheqëse e KPZ-Prishtinë, punëtore sociale –ndihmëse psikosoc. në QPS –Prishtinë.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Shqip

  Adresa

  • Prishtinë