Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Dragiša Mirić

Dragiša Mirić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • PARTIA SERBE E KOSOVËS DHE METOHISË (SKMS)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 14.01.1964 në Prishtinë
  • I martuar, baba i tre fëmijëve

  Arsimimi

  • Inxhinier i diplomuar i bujqësisë

  Adresa

  • Fshati Batushë-Fushë Kosovë