Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Murselj Halili

Murselj Halili

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • INICIATIVA QYTETARE E GORËS (GIG)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 09.09.1968 në Globoçicë –Dragash
  • I martuar

  Arsimimi

  • Jurist i diplomuar

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1994-1995 referent i marrëdhënieve të punës në TI ,, Drateks,, në Dragash
  • 2006- arsimtar i grupit të lëndeve juridike në Shkollën e mesme në Dragash
  • 2001-2003 kryetar i NVO Ekologjia Humane në Dragash(HED)
  • 2003-2006-këshilltar juridik në NVO ,,GORA,,

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht (niveli i dytë)

  Adresa

  • Glloboçicë - Dragash