Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Branislav Grbiæ

Branislav Grbiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • DEMOKRACIA E RE (ND)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 04.11.1957 në Kavadarc
  • I ve

  Arsimimi

  • Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 25 vjet përvojë pune në lëmin e projektimit , kryerjen e punëve ,vende këshilluese, kryeshef, ministër

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Ruse
  • Frënge

  Adresa

  • Graçanicë