Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Vladimir Todorović

Vladimir Todorović

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • PARTIA DEMOKRATIKE SERBE E KOSOVËS DHE METOHISË (SDSKIM)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 08.04.1948
  • I martuar

  Arsimimi

  • Shkalla e pestë i degës së makinerisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të pakicave (OJQ)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuha shqipe

  Adresa

  • Obiliq