Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Kosara Nikolić

Kosara Nikolić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 29.12.1947 në Suhadoll-Lipjan
  • E martuar

  Arsimimi

  • PLP- ndërtimtari, PMP- ekonomia dhe SHMT

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Shef i kantierit të ndërtimit, shef i përgatitjeve në NN “Novogradnja”-Vranjë
  • Referent për urbanizëm dhe çështje komunale e banesore KK Lipjan
  • Inxhinier në shërbimin e përgatitjeve në EES mihja Dobrosellë

  Adresa

  • Suhadoll-Lipjan