Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Petar Miletić

Petar Miletić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 27.09.1975
  • I martuar, tre fëmijë

  Arsimimi

  • Gjimnazi në Pejë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Gazetar i ,,Kontakt Plus’’ Radio-Mitrovica, korrespondent i TV ,, B 92 ’’- Beograd, i ,,Danas-it ’’ Beograd dhe Radio France International-Paris

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht

  Adresa

  • Mitrovicë