Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Špresa Murati

Špresa Murati

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • VAKAT (VAKAT)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 13.05.1970 në Prizren
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i mjekësisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1999-2005 ligjëruese e lëndëve profesionale në SHMM ,, Luciano Motroni’’ në Prizren
  • Deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës (legjislatura II).

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip ( pjesërisht)
  • Anglisht ( pjesërisht)

  Adresa

  • Prizren