Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Hafize Hajdini

Hafize Hajdini

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS (PDAK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 01.10.1972
  • E martuar

  Arsimimi

  • Sholla fillore “Tefik Çanga”-Ferizaj
  • Shkolla e mesme-Ferizaj-drejtim ekonomik (kontabiliste)

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Drejtore në qendrën OJQ-së, SHG. A.K “Edona”
  • 2000-2007-Shoqata e gruas Ashkalijeve e Kosovës “Edona”.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht

  Adresa

  • Ferizaj