Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Müfera Şinik

Müfera Şinik

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 24.06.1963 në Prizren
  • E martuar

  Arsimimi

  • Shkolla e lartë pedagogjike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 18 vjet mësuese
  • Kryetare e Shoqatës së Grave Turke të Kosovës
  • Kryetare e Shoqatës së Arsimtareve Turke të Kosovës

  Adresa

  • Prizren