Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Enis Kervan

Enis Kervan

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP)

  Arsimimi

  • 2006-Shkolla Politike–Instituti i Prishtinës-Këshilli Evropës
  • 2007-magjıstër e gjuhës dhe letërsisë turke në UP
  • 2008-punon në tezën e doktoratës në Universitetin e Shkupit

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 2006-2007- këshilltar politik-Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip
  • Serbisht
  • Anglisht

  Adresa

  • Prizren