Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Mimoza Ahmetaj

Mimoza Ahmetaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 01.10.1971
  • E martuar

  Arsimimi

  • Doktor i stomatologjisë, specialiste e ortodoncisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1993-1998-KLDLNJ
  • 1999-2001-UNMIK zyra e SRGS
  • 2003-doktor në specializim në QKSUK

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Serbe
  • Kroate

  Adresa

  • Prishtinë