Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Nait Hasani

Nait Hasani

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Arsimimi

  • Fakulteti filologjik
  • Master-shkenca politike
  • Specializim marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci
  • Specializimi lidership për menagjimin e krizave

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 5 vjet deputet në Kuvendin e Kosovës

  Adresa

  • Prizren