Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Rrustem Mustafa

Rrustem Mustafa

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 27.02.1971 në Përpellac
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti juridik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Komandanti Zonë V, 1999-2000 TMK, Komandanti Zonë VI, 2001 TMK,
  • Nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbe, kroate,
  • Angleze (fillestar)

  Adresa

  • Prishtinë