Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Fadil Beka

Fadil Beka

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 01.07.1962 në Tice - SKËNDERAJ
  • I martuar

  Arsimimi

  • Superior – Specialist - KIRURG

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ish shef i sektorit të shëndetësisë të UÇK-së,
  • Zëvendësministër i shëndetësisë ( Qeveria e përkohëshme e Kosovës ),
  • Zyrtar për spitale DShMS-UNMIK,
  • Ish shef i repartit të kirurgjisë, drejtor i klinikes së Kirurgjisë, Prishtinë,
  • Ish drejtor ekzekutiv i QKUK-së,

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbokroate, Angleze

  Adresa

  • Lagja e Universitetit - PRISHTINË

  Telefoni

  • 044 444 140