Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Danush Ademi

Danush Ademi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • 6+

  Partia

  • PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS (PDAK)

  Arsimimi

  • Universiteti AAB – JURIST I DIPLOMUAR

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Këshilltar i asamblesë komunale në Ferizaj 2002 - 2006,
  • Nëpunës komuniteti KK Ferizaj 2000 - 2006,
  • Nënkryetar i komitetit për komunitete 2002 - 2007,
  • Nënkryetar komune Ferizaj 2005 - 2007,
  • Nënkryetar i degës së PDAK 2003 - 2007,
  • Anëtar i kryesisë PDAK 2003 - 2007,
  • Drejtor i OJQ Qendra e Komunitetit 2003 - 2008,
  • Kryetar i partisë Bashkimi Demokratik i Ashkanlive 2008 BDA

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbe

  Adresa

  • Fshati Dubravë - FERIZAJ

  Telefoni

  • 044 224 485