Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Adem Hodža

Adem Hodža

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA (JGP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 16.06.1968 në Restelicë - DRAGASH
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë - UNIVERSITETI I PRISHTINËS

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Profesor në shkollën e mesme,
  • President: Jedinstvena Goranska Partija - JGP,
  • Nënkryetar i Kuvendit Komunal Dragash,
  • Anëtar i legjislaturës së pestë në Kuvendin e Kosovës,
  • Anëtar i Komisionit për Agjencinë Kosovare të Inteligjencës,
  • Anëtar i Bordit të Shëndetësisë, Punës dhe Mirëqënies Sociale

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Niveli i avancuar: Italiane, Ruse; Niveli bazik: Shqipe

  Adresa

  • fshati Restelicë p.n. 22000 - Dragash

  Telefoni

  • 049 104 750, 049 380 767