Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Müfera Srbica - Şinik

Müfera Srbica - Şinik

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • 6+

Partia

 • Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP)

Të dhëna personale

 • E lindur më 24.06.1963 në Prizren
 • E martuar

Arsimimi

 • Fakulteti Eduk.

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Nënkryetare Parlamentit;
 • Nënkryetare kom. për Arsim Shk...

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Shqipe; Serbe (Boshnjake)

Adresa

 • Kasimbeg Nr.62 - Prizren

Telefoni

 • 044 186 658