Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Igor Simić

Igor Simić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Iniciativa Qytetare Lista Serbe (GISL)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 25.05.1986 në Mitrovica e Veriut
  • I martuar

  Arsimimi

  • Doktorant i shkencave juridike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Asambleist në Komunën Mitrovica e Veriut,
  • Drejtor ekzekutiv i OEK Sinergija DOO 2017

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze

  Adresa

  • Mitrovica e Veriut

  Telefoni

  • +381 65 411 98 73