Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Verica Ćeranić

Verica Ćeranić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Iniciativa Qytetare Lista Serbe (GISL)

  Arsimimi

  • Ekonomiste e diplomuar - Fakulteti ekonomik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ekonomiste e diplomuar

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze

  Adresa

  • Louis Braille pn. - Mitrovicë e Kosovës