Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Zoran Mojsilović

Zoran Mojsilović

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Iniciativa Qytetare Lista Serbe (GISL)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 17.08.1977 në Zubin Potok
  • I martuar

  Arsimimi

  • Doktor i shkencave në fushën e kulturës fizike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Asambleist në KK Mitrovica e Veriut 2014 - 2017,
  • Këshilltar politik I ministrit - MASL(MAPL) 19.12.2014 - 16.12.2016, 25.04.2017 - 02.08.2017

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze

  Adresa

  • Rr. Kral Petar I nr. 69/18 - Mitrovicë

  Telefoni

  • 045 300 361