Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Hykmete Bajrami

Hykmete Bajrami

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS ALEANCA KOSOVA E RE (LDK-AKR)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 20.01.1975 në Pejë
  • E martuar

  Arsimimi

  • Dr. Shkence e ekonomisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Përvojë pune në shumë organizata vendore e ndërkombëtarë si EU-UNMIK, FAO, Banka Botërore KTA, Riinvest, SIDA suedeze, asistente në Fakultetin Ekonomik - Universiteti i Prishtinës.
  • Në vitin 2004 - 2011 profesor asistent në Fakultetin Ekonomik - Universiteti i Prishtinës.
  • Nga viti 2011, deputete e LDK-së, në Kuvendin e Republikës se Kosovës, në legjislaturën e IV.
  • Deputete e zgjedhur e LDK-së, në Kuvendin e Republikës se Kosovës, në legjislaturën e V,
  • Ministre e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në vitet 2014 - 2017.
  • Deputete e zgjedhur e legjislaturës se VI, të Kuvendit të Republikës se Kosovës.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze

  Adresa

  • Lagjja Janina, Rr. Nikollë Brankati - Prishtinë