Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Salih Salihu

Salih Salihu

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PSD

  Partia

  • Partia Socialdemokrate (PSD)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 01.04.1970 në Remnik - VITI
  • I martuar

  Arsimimi

  • Doktor shkence

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Deputet në legjislaturën e pestë,
  • Profesor në Universitetin e Prishtinës

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze, Gjermane, Serbokroate

  Adresa

  • Rr. “Iliria” Nr.2 - Viti

  Telefoni

  • 044 210 957