Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Dardan Molliqaj

Dardan Molliqaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PSD

  Partia

  • Partia Socialdemokrate (PSD)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 25.02.1985 në Beleg - DEÇAN
  • I pamartuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Sekretar i lëvizjes Vetëvendosje

  Adresa

  • Lagjja e Spitalit - Prishtinë

  Telefoni

  • 049 616 933