IPA projekti i binjakëzimit

 Shpalo

PROJEKTI I BINJAKËZIMIT PËRKRAHJA E MËTEJME PËR KUVENDIN E KOSOVËS

U publikua: E Hënë, 05.12.2016 
 Shpalo

PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE

U publikua: E Mërkure, 24.05.2017 
 Shpalo

Procesi i integrimit në BE: Roli i Kuvendit të Kosovës dhe i Komisionit të tij për Integrime Evropiane

U publikua: E Hënë, 29.01.2018