Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Vezira Emruš

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • INICIATIVA QYTETARE E GORËS (GIG)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 23.04.1954 në Orçush, Dragash
  • e martuar, nënë e dy fëmijëve

  Arsimimi

  • Ekonomiste
  • e punësuar në KEK

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Aktiviste e Grave në Kosovë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Shqip
  • Turqisht
  • Anglisht

  Adresa

  • Prizren