Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Genc Gorani

Genc Gorani

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lista qytetare ORA (ORA)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 13.10.1960 në Prizren
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Shkencave Matematiko –Natyrore, Apt. Fizike
  • Analist – Programer, Advance systems institucion Paris , Francë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Profesor i fizikës (1982-1984)
  • Asistent i fizikës në FSHMN,UP (1984-1988)
  • Programer në IKEA, Paris Francë (1990-1995)
  • System Administrues dhe menaxher i sistemeve informatike comp. SITA Paris, Francë (1995-2002)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Frengjisht
  • Anglisht

  Adresa

  • Prizren