Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Snežana Miliæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • SLKM (SLKM)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 04.06.1959 në Vushtrri
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Fakulteti ekonomik- ekonomiste e diplomuar
  • Drejtimi: Ekonomia e OPB-ve

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1986-1992, referent për plan dhe analizë në Fabrikën e llamarinës së zinkuar – Vushtrri
  • 1992-1995, shefe e kontabilitetit material dhe financiar në FLLZ- Vushtrri
  • 1995-1999, udhëheqëse e Sektorit për furnizim në FLLZ – Vushtrri
  • 1999-2006, Enti për punësim në Mitrovicë.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Njohje e pjesërishme e gjuhës angleze

  Adresa

  • Gojbulë, KK Vushtrri